Zpráva trenéra KVŽ / SpS Ústeckého kraje  1. čtvrtletí roku 2022

Zpráva trenéra KVŽ / SpS Ústeckého kraje  1. čtvrtletí roku 2022

Funkci jsem na základě jmenování KSJu Ústeckého kraje začal vykonávat v únoru. Postupně jsem oslovil všechny kluby, seznámil je se svou vizí a požádal je o maximální součinnost. Navštívil jsem SCM Litoměřice, kde jsem se domluvil na pravidelné spolupráci s trenérem Davidem Lorencem. Společně jsme sladili termíny krajských akcí a domluvili, společné tréninky sportovců zařazených do SCM. Na základě výsledků VC Olomouc a ČP Ostrava jsem sestavil tým pro Olympiádu mládeže. Problematické bude obsazení váhových kategorií dívek, protože v kraji prostě nejsou. Kluby v kraji až na výjimky spolupracují velmi dobře. Všichni

Krajská Sps se rozjela myslím velmi dobře. Od mého zvolení do funkce trenéra, proběhl v TP kemp Výběru U15, společný kemp UK a LK otevřený pro všechny děti z našeho kraje, současně probíhají středeční krajská randori, komunikuji emajlem s kluby , zaslal jsem plán na první pololetí. Negativně vnímám účast nebo spíše neúčast některých klubů na společných akcí, to se týká především Teplic, Rumburku, ale tam je trochu ve hře i vzdálenost…..málo se zatím zapojili SJ Litoměřice, Děčín, tam ale komunikuji s trenéry a myslím, že se to rozeběhne. Jak jsem již psal, budu jednou za dva měsíce posílat podrobnější zprávu o činnosti vedení kraje. Kraj podpořil děti na obou kempech finanční částkou. Místopředsedovi Smolíkovi jsem zaslal seznam sportovců zařazených do KVŽ v kategorii U 15. Kraji ho zašlu po ČP v Ostravě včetně U13. Chci vytvořit skupinu A a B směrem k podpoře.

Zasílám výsledkový servis z ČP Ostrava

Mladší žáci

2.místo Nevečeřalová Ella DDM Děčín

U mladších uvádím jen medailová umístění.

Starší žáci

1.místo Klimša Jan Prosport Teplice

1.místo Blažek Martin Prosport Teplice

1.místo Šarboch Adam Litokan Litoměřice

2.místo Pavlíková Barbora 15.ZŠ Most

2.místo  Novotný Petr SJ Litoměřice

3.místo Jelínek Karel Prosport Teplice

3.místo Březina David Prosport Teplice

5. místo Čeredničenko Artur Prosport Teplice

5. místo Pistovčák Andrej Prosport Teplice

V mladších žácích stejně jako ve starších měl Ústecký kraj co se klubů týká minimální zastoupení. Za mě je to opravdu není dobré. Kraj v žákovských kategoriích výsledkově táhnou tři, čtyři kluby. Ostatní mají ohromný propad. To, že jsme dokázali v celkovém hodnocení jako kraj velmi dobře uspět, je opravdu především zásluhou Prosportu Teplice a o momentální úrovni kraje to vypovídá velmi zkresleně. Asi se to dobře nečte, ale bohužel je to tak. Pokud se práce v klubech nezlepší, postupně nás ostatní kraje přejedou. Je nutné se maximálně zapojit do společných tréninků, pořádat více kempů a začít makat. Pokud chceme uspět na republikové úrovni, nestačí trénovat v žácích dvakrát, třikrát do týdne. O mezinárodní úrovni ani nemluvím. Je nutné zapracovat na vzdělávání trenérů, velké mezery jsou v kumi katě, ne waze, ale také kondičně zaostáváme.

KVŽ A tým

Klimša, Šarboch, Blažek, Pavlíková, Novotný, Jelínek, Březina, Čeredničenko, Pistovčák, Novotný, Nevečeřalová(m. ž.)

Tito závodníci by si měli dosáhnout na maximální možnou podporu. Tu bych směřoval, jednak do A skupiny a pak do širší základny v podobě příspěvků na společnou přípravu kraje.

KVŽ B tým

Potočková, Uhřík, Richter, Vlach, tito závodníci byli schopni vyhrát dvě a více utkání a účastní se kempů a společných akcí UK. V B týmu nechám ještě Abraháma, vzhledem k výsledku z PČR v loňském roce. Akcí kraje se neúčastní a momentálně je ve své váhové kategorii na republikové úrovni ne konkurence schopný.

Zdeněk Kaulfus

Předseda KSJu Ústeckého kraje

Napsat komentář