Školení trenérů III. třídy Teplice – poslední možnost přihlášení

CENTRÁLNÍ ŠKOLENÍ trenérů III. třídy Teplice 

1. část 22.3. – 24.3.2024

2. část 15.6.2024 

1. část: zahájení v pátek 22.3.2024 v 9.30, ukončení v neděli 24.3.2024 v 19.00

2. část: zahájení v sobotu 15.6.2024 v 9.30, ukončení v 18.00

Součástí školení je i seminář pro zájemce o zkušebního komisaře III. třídy.

místo konání: Hotel Panorama, U Panoramy 2959, Teplice

Organizátor: Trenérsko-metodická komise ČSJu

Vedoucí školení: Jiří Vaněk, tel: 605 502 076, vanek@czechjudo.cz

Požadavky pro udělení trenérské III. třídy: 18 let, 2. KYU, uhrazen evidenční poplatek ČSJu na rok 2024,písemné doporučení klubu, absolvování školení v plném rozsahu, úspěšně složené praktické zkoušky a teoretický test. Kdo nesplní praktické zkoušky nebo test, ale absolvuje školení v plném rozsahu může mu být udělena trenérská třída – cvičitel.

Obsah školení: základní principy juda,metodika výuky techniky do 3. KYU, první pomoc, historie juda, kata, teorie sportovního tréninku, didaktické výstupy atd.

Přihlášky: Závazně se můžete přihlásit nejpozději do 20.3.2024 

Platba za školení: 2 000 Kč (nezahrnuje ubytování a stravu)

Forma placení: pouze převodem na účet č. 5080998001/5500, v. s. 24503 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a název klubu). Uhraďte převodem nejpozději do 20.3.2024.

Pokud potřebujete fakturu kontaktujte ucetni@czechjudo.cz.

Zdeněk Kaulfus

Předseda KSJu Ústeckého kraje

Napsat komentář