Proč hradit členský příspěvek ČSJu?

Převzato z https://czechjudo.org

Stanovy Českého svazu juda rozlišují několik druhů členství jednotlivce (fyzické osoby) ve spolku. Tzv. závodně-aktivní členství a rekreačně-aktivní členství jsou podmíněny řádnou úhradou stanovených členských příspěvků na daný rok. Touto úhradou je daný jednotlivec prokazatelně aktivním členem Českého svazu juda.

  Pouze člen s řádně uhrazeným členským  příspěvkem se může účastnit na soutěžích, účastnit se  vzdělávacích a odborných akcím, rozhodovat, být trenérem a zkušebním komisařem a skládat zkoušky pro zvyšování stupně technické vyspělosti KYU a DAN.

  Český svaz juda je řádným členem České unie sportu, která je zastřešujícím orgánem řady sportovních svazů.  Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy i členové Českého svazu juda, jsou pojištěny prostřednictvím úrazové pojistky uzavřené s Pojišťovnou VZP, a.s.

  Podmínkou pro to, aby daný jednotlivec mohl toto úrazové pojištění využít, je tedy úhrada stanoveného členského příspěvku na daný rok. Při oznámení škodné události prokazuje daný jednotlivec svoje členství v České unii sportu písemným potvrzením Českého svazu juda, které bez úhrady členského příspěvku nelze vydat.

  Členský příspěvek tedy v sobě obsahuje i úrazové pojištění, které se vztahuje nejen na soutěže, ale i na každodenní tréninkový proces.

  Výše uhrazených členských příspěvků dále rozhoduje o prostředcích, které jsou přiděleny jednotlivým krajským svazům juda a které pak krajské svazy využívají k úhradě nákladů spojených s pořádáním turnajů, seminářů, prací rozhodčích a jednotlivých krajských komisí. Český svaz juda převádí počátkem roku 50% částky z uhrazených členských příspěvků na účty jednotlivých krajských svazů, další část převyšující 50% částky z uhrazených členských příspěvků jsou pro činnost jednotlivých krajských svazů alokovány na účtech Českého svazu juda. Z těchto prostředků krajské svazy juda primárně hradí náklady spojené s mládeží.

Zdeněk Kaulfus

Předseda KSJu Ústeckého kraje

Napsat komentář