TMK

Předsedou TMK ÚK pro období 2018 až 2021 byl jmenován Václav Prokeš

Václav Prokeš Pro Sport Teplice vaclavprokes@seznam.cz 777 161 316
Publikace Judo

Jsou k dispozici 3 ks slovenské publikace "Judo" od autora Miloše Štefanovského. Jedná se o kvalitní publikaci pro trenéry juda. Cena 260,-Kč. Případní zájemci pište na kaulfus@judousti.cz . Publikace se dá u autora doobjednat.

Šklení trenérů II. třídy

TMK Českého svazu juda pořádá ve dnech 8.-11.6.2017 a 21.-24.9.2017 školení trenérů II. třídy. Podmínky pro získání kvalifikace trenéra II. třídy jsou:

věk min. 20 let,

praxe od získání trenér III. třídy 2 roky,

I. dan (lze složit zkoušky v rámci školení).

Další podmínky viz.

pozvánka na školení trenérů II. třídy

ŠKolení trenérů III. třídy

TMK KSju Ústeckého kraje pořádá v termínech 3.-4.12.2016 a 10.-11.12.2016 školení trenérů III. třídy viz. pozvanka_skoleni_treneru-2.pdf . Přihlášku na školení je nutné odeslat na kaulfus@judousti.cz nejpozději do 1.12.2016.

prihlaska_skoleni_treneru.docx

Pozvánka na seminář trenérů 3.4.2016

Pozvánka na seminář trenérů 3.4.2016

Nabídka seminářů TMK ČSJu

Vážení trenéři,

  dovolte mi, abych Vás informoval o záměru vedení ČSJu v oblasti metodiky juda. TMK ČSJu připravila nabídku níže uvedených seminářů pro Vaše trenéry. Tyto semináře by proběhly pod vedením lektorů ČSJu a to přímo ve Vaší lokalitě. Předpokládáme, že by se jednalo menší semináře formou workshopů, s účastí cca 10 ti až 20 ti trenérů. Tyto semináře by probíhali v odpoledních hodinách všedního dne, tedy v čase Vašeho tréninku. Pro lepší koordinaci těchto seminářů doporučujeme přihlášení přes TMK KSJu. Náklady na tuto akci jsou pro Vás minimální – jen náklady na tělocvičnu, náklady na lektory a jejich cestovné uhradí ČSJu.

  V praxi to znamená, že pokud máte zájem, domluvte se se svými kolegy z okolí nebo přímo s TMK KSJu, zvolte jedno z nabízených témat, vhodné místo, den v týdnu, čas tréninku a kontaktní osobu zodpovědnou za tento seminář z Vaší strany. Takto zpracovanou objednávku zašlete přes KSJu na adresu pana Josefa Brože metodika ČSJu. Pan Brož se po té spojí s Vámi zvolenou kontaktní osobou a dohodnou přesné detaily semináře.

  Věřím, že Vás tato nabídka zaujme a potkáme se na některém ze seminářů. Veškeré další informace o projektu metodické pomoci trenérům ČSJu žádejte u pana Brože: josef.brozjudo@seznam.cz

 

                                                                                                      S pozdravem
                                                                                                      Mgr. Petr Smolík
                                                                                                      místopředseda ČSJu  

 

Témata seminářů: 

  • metodika nácviku technik v tači waza
  • metodika nácviku technik v ne waza
  • metodika nácviku technik sutemi waza a přechod postoj-zem
  • nácvik kumikaty
  • průpravná, kondiční a posilovací cvičení pro judo
  • metodika výuky pádových technik pro projekt „nauč se padat“